1Popis produktu

Prečítajte si popis produktu, ktorý je možné vyplnením tohto formulára objednať.

Pomocou laboratórnej metódy RT-PCR zistíme prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v odobratej vzorke z nosohltana. Negatívny výsledok tohto vyšetrenia je možné použiť na ukončenie karantény a vyžaduje sa aj pri cestách z a do zahraničia. Po vykonaní vyšetrenia obrdžíte lekársku správu s potvrdeným výsledkom. Vyšetrenie prebehne v ordinácii praktického lekára v Prahe 15. Výsledok sa zvyčajne dozviete už na druhý deň po odbere, maximálne do 72 hodín. Výsledok Vám príde e-mailom.

Toto vyšetrenie slúži pre samoplatcov a pre prípady, v ktorých ho nehradí zdravotná poisťovňa (zahraničné cesty, ukončenie karantény, prípadne ďalšie).
Ak máte podozrenie na ochorenie COVID-19, kontaktujte, prosím, najprv svojho praktického lekára, ktorý Vám môže vystaviť žiadanku. Tú môžete uplatniť v akomkoľvek odberovom zariadení, ktoré robí vyšetrenie v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, a na základe ktorej Vám bude vyšetrenie preplatené Vašou zdravotnou poisťovňou.
Ak nemáte praktického lekára alebo Vám praktický lekár žiadanku nevypíše, kontaktujte nás. Radi Vám povieme viac informácií a poradíme, ktoré riešenie bude pre Vás to najlepšie.
V prípade, že sa ocitnete v ohrození života, volajte linku 112.


2O aký počet vyšetrení máte záujem?

Zvoľte počet vyšetrení, o ktorý máte záujem.

1 kus
2.650,- Kč
2.650,- Kč

3Miesto vyšetrenia

Vyberte miesto, kde chcete odber vykonať.


4Vyšetrovaná osoba a termín odberu

Vyplňte vyšetrovanú osobu a termín odberu.


5Údaje o zákazníkovi

Vyplňte kontaktné a fakturačné údaje.


6Poznámka

Ak máte akúkoľvek poznámku alebo otázku k objednávke, neváhajte ju napísať.


8Súhlas

Na spracovanie objednávky nám musíte dať niekoľko súhlasov.