Examinations offer of VYŠETŘI.MĚ

Choose from our offer of examinations not only for COVID-19

Searched for
15 minut
Antigen do pár minut okamžitý test na covid-19
next term
today 14:14
SARS-COV-2 CORONAVIRUS

Antigen do pár minut
okamžitý test na covid-19

  • Antigen s výsledkem v řádu minut
  • Evropský certifikát (ocko.uzis.cz)
  • Šetrný odběr