Koronavírus

SARS-CoV-2 je nový druh koronavírusu, ktorý sa začal šíriť v decembri 2019 z Číny z mesta Wu-chan. SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie zvané COVID-19, ktoré je vysokoinfekčné. Vírus je schopný prenášať sa z človeka na človeka a šíri sa prostredníctvom kvapôčok pri kýchaní, kašľaní, prípadne telesnom kontakte.

Nový typ koronavírusu sa rýchlo šíri. Jeden pacient nakazí v priemere 2 – 3 ďalších. Nákazu sprevádza aj vysoká úmrtnosť, niektoré štúdie uvádzajú 2 – 7 % nakazených

.

Prejavy nákazy

Ochorenie sa môže prejaviť bezpríznakovo alebo len ako ľahké prechladnutie, bohužiaľ môže mať aj ťažký až smrteľný priebeh. Medzi najčastejšie príznaky patrí horúčka (88 %), suchý kašeľ (68 %), dýchavičnosť (18 %), únava, bolesť v krku, migrény a bolesti svalov (14 %). Medzi menej časté symptómy patrí zimnica (11 %), závraty a zvracanie (5 %) alebo hnačka (4 %). Naopak, nádcha príznakom nákazy koronavírusu nie je.

Inkubačná doba infekcie podľa doterajších skúseností trvá až štrnásť dní. Môže byť ale podstatne kratšia. Nemožno vylúčiť začiatok príznakov už za 24 hodín od nákazy.

Spôsoby testovania

Od mája 2020 ponúkame nielen testovanie protilátok proti novému typu koronavírusu, ale aj testovanie prítomnosti vírusu samotného, a to metódou RT-PCR.

Metóda PCR slúži na preukázanie prítomnosti vírusu v nosohltane, je teda vhodná pri akútnych ťažkostiach. Zároveň je jedinou sprievodnou metódou na určenie (bez)infekčnosti. Test metódou PCR teda poslúži na potvrdenie o bezinfekčnosti, napríklad pri vycestovaní do zahraničia, alebo naopak pri návrate.

Metóda stanovenia protilátok slúži na zistenie imunitnej odpovede Vášho organizmu proti novému typu koronavírusu. Vyšetrenie Vám povie, či ste sa v minulosti s vírusom už stretli, prípadne v akej fáze nákazy sa nachádzate. Je teda vhodné po dlhšom časovom úseku od potenciálnej nákazy (2 – 3 týždne).

Vyšetrenie metódou RT-PCR

Metóda PCR (polymerázová reťazová reakcia) dokáže odhaliť priamo genetickú informáciu vírusu vo vzorke. Nie je teda závislá od reakcie tela na prítomnosť vírusu a dokáže odhaliť nový typ koronavírusu s vysokou presnosťou. V súčasnosti je tiež tou správnou metódou na potvrdenie bezinfekčnosti pri vycestovaní za hranice alebo pri návrate z cudziny.

O niečo menej príjemnou, ale istou metódou je odber výterom z nosa: vatový tampón na drôte sa ohne o skúmavku do uhla 120°, zavedie sa hlboko do nosa (aspoň 5 cm), takto sa zotrie zadná stenu nosohltana.

Druhou možnosťou je odber výterom z úst: vatový tampón sa ohne o skúmavku do uhla 90°, zavedie sa ústami až za podnebné oblúky (ľudovo mandle), valivým pohybom sa zotrie zadná stena nosohltana (priamo naproti vám za mandľami) tak, aby sa celý tampón, ak je to možné, dotkol práve zadnej steny. Pri odbere je dôležité vyhnúť sa jazyku a sliznici tváre.

Výsledok testu Vám oznámime hneď, ako to bude možné. Spolupracujúce laboratórium zaručuje 72-hodinový interval. Zo skúsenosti sa nám darí získať výsledok už na druhý deň po odbere.

Jednoducho, áno. Ak bude váš test negatívny, obdržíte potvrdenie o bezinfekčnosti od lekára.

Vyšetrenie protilátok

Test prebieha formou odberu kapilárnej krvi (pichnutie do prsta), ktorý je minimálne bolestivý a takmer neinvazívny. Po nanesení na vyšetrovaciu súpravu od amerického výrobcu sa behom krátkej chvíle dozvieme výsledok.

Test je určený každému, kto chce zistiť, či bol v minulosti nakazený vírusom SARS-CoV-2. Umožňuje posúdiť štádium ochorenia a odhadnúť tak dobu nakazenia alebo prognózu do budúcnosti. Zistí, či máte vytvorenú dlhodobú imunitu voči novému typu koronavírusu, a či je na mieste obávať sa budúcej nákazy. Navyše, podľa metodiky Ministerstva zdravotníctva sa využíva na ukončenie dvojtýždňovej karantény po návrate zo zahraničia (ak nemal pacient pozitívny PCR test). Veľkou výhodou testu je práve posúdenie štádia choroby u pacienta, pretože protilátky IgM sú rýchle a ich hladina v tele sa čoskoro zníži na nulu, zatiaľ čo protilátky IgG sú dlhodobé a v tele tak pretrvávajú dlhé týždne, pravdepodobne aj mesiace.

Žiaden existujúci test ani laboratórna metóda nemôže dosiahnuť 100 % odhalenie nákazy SARS-CoV-2. Bohužiaľ, každé laboratórne meranie je náchylné na chyby systematické, štatistické alebo hrubé. Každý prístroj má svoje obmedzenia, každý odber biologického materiálu je sprevádzaný možnou ľudskou chybou pri zlom odbere.

Výhodou nášho kazetového testu na vyšetrenie protilátok oproti testovaniu metódou PCR na priamu detekciu vírusu je fakt, že vyšetrenie protilátok sa vykonáva z kapilárnej krvi a možnosť zlého odberu vzorky je tak minimalizovaná. Protilátky sú totiž pri vytvorení imunity v krvi prítomné. Naopak, pri priamej detekcii vírusu pomocou PCR sa musí vykonávať odber vzorky z nasopharyngu, ktorý nemusí byť úspešný a nemusí nový typ koronavírusu odhaliť, napr. pre nedostatočne hlboké zavedenie odberovej súpravy do nosohltana.

Náš test na stanovenie protilátok má podľa amerického výrobcu nasledujúce parametre:

Pre triedu IgG protilátok
citlivosť = 100 % (95 % interval spoľahlivosti: 86 – 100 %)
špecifickosť = 98 % (95 % interval spoľahlivosti: 90 – 100 %)
presnosť = 99 % (95 % interval spoľahlivosti: 92 – 100 %)

Pre triedu IgM protilátok
citlivosť = 85 % (95 % interval spoľahlivosti: 62 – 97 %)
špecifickosť = 96 % (95 % interval spoľahlivosti: 86 – 100 %)
presnosť = 93 % (95 % interval spoľahlivosti: 84 – 98 %)

Kombináciou vyšetrovania oboch tried protilátok násobíme citlivosť, špecifickosť aj presnosť tohto testu a dosahujeme veľmi dobré výsledky pri vyšetrovaní. Je potrebné ale upozorniť, že tvorba protilátok podľa dostupných dát nastupuje až približne 2 – 3 týždne od nakazenia, inak povedané 1 – 2 týždne od prvých príznakov. Veľkou výhodou testu je posúdenie štádia ochorenia u pacienta, pretože protilátky IgM sú rýchle a ich hladina v tele sa čoskoro zníži na nulu, zatiaľ čo protilátky IgG sú dlhodobé a v tele tak pretrvávajú dlhé týždne, pravdepodobne aj mesiace.

Áno, test je špecifický práve pre vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie označované ako COVID-19, ktoré vyvolalo terajšiu celosvetovú pandémiu.

Test umožňuje stanovenie protilátok IgM a IgG, ktoré Vás informuje o skončenom ochorení a vytvorení imunity na základe (nielen bezpríznakovej) nákazy. Váš imunitný systém produkuje práve tieto základné typy protilátok pri vírusovej nákaze – IgM (akútne), IgG (dlhodobé).

Vysoká hladina IgM bez IgG značí, že vaše telo v súčasnosti bojuje s akútnou infekciou koronavírusu
.
Vysoké hladiny oboch typov protilátok svedčia o ďalšej fáze ochorenia, kedy sa už infekcii účinne bránite
.
Vysoká hladina IgG bez IgM znamená, že vaše telo už bolo infikované touto infekciou pred dlhšou dobou a Vaša imunita je tak schopná sa pri ďalšom stretnutí s vírusom brániť
.
Neprítomnosť protilátok značí, že váš imunitný systém sa ešte s koronavírusom nestretol, prípadne, že k nákaze došlo v čase kratšom ako 1 až 2 týždne pred testovaním.

Áno, nami používané testy majú certifikáciu CE IVD, čo znamená, že sú schválené na použitie v krajinách EÚ.

Výsledky testu protilátok sa dozviete približne za 10 – 15 minút od odberu kapilárnej krvi.

Výsledky

Kontaktujte svojho praktického lekára a hygienickú stanicu.

Ak máte príznaky ochorenia, kontaktujte svojho praktického lekára. Ak ste bez príznakov, buďte obozretní a naďalej dodržujte pokyny štátnej hygienickej správy.